Vagusnerven

vgs_webesk

Vagus; Kroppens flygledare- den med total kontroll. Den nerv som har koll på dina inre organ, hur du mår, vad som behöver göras…

Få processer i kroppen är så intressanta som de som vagusnerven (förkortas framöver vagus) styr och har kontroll över. Nästan allt är den inblandad i. Hur din kropp fungerar, släpper på och kontrollerar hormonproduktion, kontrollerar hjärtrytm, njurar, mjälte, lungor, hela mag- och tarmsystemet, samt dina könsorgan. Allt är den inbegripen i.

Den har över 80.000 nervtrådar som kontrollerar dig. 80% av dess jobb är att kontrollera allt som sker i kroppen, 20% av jobbet är att kommunicera med hjärnan om hur de bäst skall lösa det problem som finns, styra alla stora processer i kroppen. Den arbetar med att få dig i balans, tar dig in i det parasympatiska nervsystemet för att få återhämtning och avkoppling.

Beteendeneurologer har även visat att vagustonen är av central betydelse för hur uttrycksfullt vårt ansikte är. Det avgör vår förmåga att lyssna av och uppfatta den mänskliga röstens olika frekvenser (nyanser).

Vetenskapen har visat att stimulering av vagusnerven ger en dramatisk minskning av inflammation. Det används bl a för reumatoid artrit och ”behandlingsresistent depression” – två tillstånd som har inflammatoriska rötter.
Man kan stimulera med elektriska inplantat – eller göra det själv enkelt. Vi är ju designade för att skapa välmående i vår egen kropp!

Vagusnerven sänder information till hjärnan från organen. 90 procent av all kommunikation från bukhjärnan (ENS) går från buken till hjärnan. Generellt gäller att ju högre vaguston, desto bättre. Då kan kroppen bättre reglera de interna system som håller dig frisk; som hjärt-kärlsystemet, blodsockerhalten och immunförsvaret. Tidigare trodde forskarna att vagustonen i stort sett var konstant, precis som ens längd i vuxen ålder. Men nya data har visat att även vagustonen är plastisk; det vill säga formbar, och den förändras beroende på dina sociala vanor. Ju fler nära kontakter du odlar och ju mer kärleksenergi du upplever, desto mer stimuleras vagusnerven.

Vagus går grunt på ett på ett par ställen innan den går in i kroppen. Dels så är det vid öronen, under hakan och vid struphuvudet. Där kan vi med rätt enkla medel påverka tonus i vagus. Du kan med fördel peta öronen, det påverkar vagus positivt, motverkar depression, se även länk längre ned. Du kan påverka vagus med sång, humningar som ger vibrationer i vagusnerven. Vagus är den som ser till att du skall hålla dig frisk och ha balans på ditt inre fysiska och psykiska liv. Vi får se till att hålla den spänning och tonus som vagus behöver.

Hos kvinnor går vagusnerven längre än hos män. Hos kvinnor går vagusnerven ända ner till livmodertappen. Vagus ”kontrollerar” även orgasmerna hos kvinnan. Att ha en bra tonus i vagus kan troligen vara avgörande för hur en kvinna upplever sina orgasmer och hur sexlivet fungerar för kvinnor.

När jag ser (se bilden) hur vagusnerven snurrar sig ner runt ryggraden i kroppen; och om man då har hållit på med yoga och meditationer som jag gjort under ett antal år; så är det för mig som iakttar detta med kundalini-energin som det talas om i yogan; rätt logiskt att det är inte något annat än att man har fått kontakt och aktiverat vagusnerven så att flödet där är fritt. Det tog tid innan jag själv kunde känna av det som kallas ”kundalinienergin”; det var tidigare något ytterst flummigt för mig. Men när jag väl upplevde den; då kom frågan ”Vad är det egentligen för något?”.

Det var först när jag stötte på detta om vagus många år senare som allt föll på plats. Det är inget flummigt; tvärtom. Det är handfast energi i kroppens största nerv. När tonus och HRV-variationen är balanserad och rätt; då flödar det i/från vagusnerven; såsom jag ser det. Det är viktigt för vår totala hälsa. När hrv-variationen är ”fel” ökar risken för allvarliga sjukdomar.

vs_web

Vagusnerven

Låg tonus är oftast förknippat med inflammationer, (läs gärna på länken vad forskning kommer fram till) depressioner, smärta, fibromyalgi, reumatism, stress m.m. Vagus kommunikation i hjärnan sker med Acetylkolin.

Inflammerad vagus; homocystein
Vagus är en nerv som styr mycket. Den är därmed även känslig för påverkan. Något som är förödande för nervsystemet och därmed även vagus; är Homocystein,((Hcy). Hcy är ett protein; som när det går fel i metyleringen av b-vitaminer, då framför allt B6, B12 och B9, gör att metyleringscykeln för dessa vitaminer inte startar upp som det ska, det blir fel.

Då stiger hcy; vilket påverkar vagusnerven ytterst negativt. Höga Hcynivåer är ofta förknippat med en lång rad nervsjukdomar och nervtillstånd; Parkinson, Alzheimers, ALS, MS och många fler tillstånd. Läs gärna mer under just Homocystein. Och om nervsystemet påverkas av detta med brister på b-vitamin; så är vagus ytterst utsatt samt att många funktioner; t.ex. koll på hjärtrytmnen; kommer i obalans. För mig personligen så gick hjärtflimmer bort när jag tog tillskott av B12, folat (B9) och B6. Så för vagus och din skull; sätt dig gärna in i hur B-vitaminerna fungerar samt vad Hcy gör när det stiger…

VAGUS & ME/CFS

Även forskningen om ME (myalgiskt encefalomyelitis) och fibromyalgi börjar skjuta in forskningen allt mer mot att det kan vara en infekterad vagusnerv som ligger till grund för problemen. Att av en svår infektion eller influensa, långvarig behandling med antibiotika eller en vaccinering; saker som påverkar immunförsvaret starkt; så finns det risker för att vagusnerven påverkas. Den påverkas då negativt av att vi kan ha ett vilande virus i kroppen.

Ofta är det i form av EBV; Epstein-Barr-virus; ett herpesvirus som större delen av mänskligheten bär på, och som ligger latent och vilande i kroppen. När kroppen blir försvagad; immunförsvaret är sänkt; då finns risken att EBV kan aktiveras och få utrymme. Om då vagusnerven eller dess förgreningar infekteras eller inflammeras så kan just den symptom som är synonymt med ME/CFS bryta ut. Eftersom detta med ME/CFS intresserar mig mycket så lägger jag inte några forskningslänkar här. Det är från amerikanska forskningssidor; mestadels NCBI…

Vagus håller koll på det mikrobiska livet i din tarm; vilket är en faktor som påverkar hjärnan. Både immunologiska processer från endokrina körtlar är med och påverkar; och då framför allt stresshormonerna kortisol och adrenalin. Även signalsubstanser och neurotransmittorer såsom serotonin och dopamin håller vagusnerven koll på. Kommunikationsstörningar mellan tarm och hjärna kan vara inblandade i autism, ångest, depression, schizofreni och Parkinsons sjukdom.


Lite grundläggande om vagusnerven (5 min)

Normal (högre) tonus gör att alla organ går optimalt, rätt doseringar på hormoner, ingen stress, välmående och ett ”behagligt” liv. Genom att bara använda andningen på rätt sätt, så kopplar du på vagus på ett för kroppen avslappnande sätt. Här hittar du en enkel kort film från Youtube, enkelt gjord, där andningen bland annat är det du kan påverka vagusnerven med…


 Här info från Wikipedia:
Vagusnerven styr svalget (tillsammans med tung- och svalgnerven), mjuka gommen/gomseglet (tillsammans med trillingnerven), stämbandsmusklerna och påverkar och vidarebefordrar impulser från lungornahjärtatmag-tarmkanalenlevern och mjälten.[3]

Forskaren Kevin Tracey har visat att hjärnan reglerar immunsystemet vagusnerven, den inflammatoriska reflexen. Studier på möss visat att immunförsvaret lugnas när vagusnerven stimuleras med elektriska impulser.[4]

En försöksstudie i Bosnien, Kroatien och Holland av personer med kraftig kronisk ledgångsreumatism fick en pacemaker inopererad. Den stimulerade nerven en minut om dagen. Resultatet antyder att ledgångsreumatism kan behandlas med vagusstimulering. Efter drygt en månad upplevde sex av de åtta första deltagarna att de hade blivit kraftigt förbättrade.[4][5]

I Sverige pågår en försöksstudie för behandling av Crohns sjukdom, en inflammationssjukdom i tarmen, med hjälp av elektrisk stimulering av vagusneven.[4]

Förhoppningar finns om att man ska kunna påverka andra inflammatoriska sjukdomstillstånd som till exempel psoriasisdiabetesalzheimers,
blodförgiftning och hjärtsjukdomar.[6]

/Slut från Wikipedia


Här kan du se en film som visar det som kan ske med elektrisk påverkan. Det är alltså elektrisk påverkan via en pacemaker enligt Wikipedia ovan.


Här en intressant video om hur läkare nu börjar arbeta med vagusnerven elektriskt…

Här hittar du en mycket intressant länk till vilka sjukdomar man påverkat via vagus…


YOGAN
Yogan kan få 
samma effekter på vagusnervern såsom en elektrisk enhet, det kanske är en mer långsiktig och lite långsammare väg och påverkan. Men naturlig. Det som nu forskningen har kommit fram till på senare år, det har yogan arbetat  med och märkt effekter av  i tusentals år. Genom de rörelser vi gör för vagus så höjer vi tonus i nerven. Det gör att den fungerar bättre, kan stimulera korrekt avsöndring av hormoner och smärtstillande, lugnande och humörhöjande ämnen såsom oxytocin, serotonin och GABA

Den påverkan som vagus har på framför allt det parasympatiska nervsystemet (PSN) är total. Genom att då använda rörelser och ljud som påverkar vagus, så kan vi återställa en bra vagal ton i vagus. En låg vagal ton är, som det stod ovan, ofta förknippat med inflammationer i kroppen, förknippat med komplicerade smärttillstånd. Eftersom vi i vår vardag och vårt sätt att leva, inte längre rör våra kroppar som det var tänkt, så är det inte underligt att det inte längre fungerar som det var tänkt. Vi stimulerar inte vår kropp och vagus på ett naturligt sätt.

Möjligheten att reglera sina känslor, förmågan att känna sig lugn och tillfreds, beror helt på den vagala tonen, det är Vagusnerven som signalerar “Varva ner”. En persons känslor kan inte vara lugna om inte kroppen är lugn.

Några av oss har en starkare vagusnerv än andra, dvs att våra kroppar kan slappna av och återställa systemet snabbare efter ett stresspåslag. Denna kraft kalla för vagal tonus. Denna tonus mäter man genom att studera hur vår hjärtfrekvens varierar med andetaget, HRV (heart-rate-variability). I varje andetag växelverkar det autonoma nervsystemet (ANS). Varje inandning ger ett sympatikuspåslag och hjärtfrekvensen ökar och varje utandning ger det motsatta, ett parasympatiskt påslag, och hjärtfrekvensen sjunker.

Förenklat så kan man säga att ju tydligare denna växelverkan märks i hjärtfrekvensen desto spänstigare vagusnerv. Vår förmåga att växla tempo. Att vara flexibla och återhämta oss.

Signaler i och från vagusnerven möjliggör avslappning av hjärtat, kopplar på matsmältningen, stänger ner stresskörtlar, påverkar magen, saliv m.m. Det blir det ett läge av vila, återhämtning, avslappning; ett läge där kroppen går in i ett stadium av reparation och återställande.

Forskningen visar på ett tydligt samband mellan en hög vagal tonus och fysiskt och psykiskt välmående. Motsatsen, en låg vagal tonus visar bland annat kopplingar till kronisk inflammation, depressioner, smärta, fibromyalgi och hjärt- och kärlsjukdomar.

Tydlig växelverkan i det autonoma nervsystemet – Hög vagal tonus

vag_web

Här nedan en video som kan hjälpa oss att förstå vikten av god vaguston bättre…


 

Bara genom att lägga ditt andetag högt upp i bröstet, så talar du om för vagus att det är stress; du byter nervsystem till det Sympatiska nervsystemet, (SNS). Det är det system som ofta kallas ”Fly & Fäkta”-systemet. Det drar igång adrenalin, noradrenalin och kortisol. Stresshormoner. Din kropp går på högvarv, den är i stridsberedskap. Det är den tänkt att göra under kort tid. Minuter. Men när det blir längre tid, så sliter det på inre organ och på hjärnan. När du får påslag av kortisol, så kommer tillslut din hjärna att bada i kortisol. Kortisol är det sista stresshormonet som kopplas på. Det som kan ge utbrändhet ett ansikte. Det är det slutliga för att bara kunna ta dig framåt när resten av sinnet strejkar och stänger ner.

När kortisol ligger på länge så bränner det formligen sönder din hippocampus. Den del i hjärnan där ditt minne sitter. När du under din långvariga stress och utbrändhet upplever att du tappar minnet, så är det precis så det är. Du tappar minnet. Kortisol försvagar skelettet, negativt på kolesterol, blodtryck, hjärtbesvär… Listan kan göras mycket längre. Och dina binjurar som sköts av det sympatiska nervsystemet, släpper på direkt när de uppfattar stress.

När den vagala tonen påverkas, så påverkas mycket annat. Från en sida på nätet; Doctorschierling.com kommer det intressanta tankar om de tidigare mer eller mindre okända neuronerna i fascian (läs mer här om fascian på vår sida) och hur den kommunicerar med vagus;

”Dessa dolda neuroner är mycket mindre i diameter och kallas nu ofta interstitiella muskelreceptorer. Ett bättre namn skulle vara interstitiella myofasciala vävnadsreceptorer eftersom de också existerar rikligt i fascia. Enligt modellen av hypotalamiska tuning-tillstånd av Ernst Gellhorn, en ökning i vagalton, utlöser inte bara förändringar i det autonoma nervsystemet och närliggande inre organ, utan tenderar också att aktivera hypotalamusens främre lob.

En sådan ”tropotropisk tuning” av hypotalamusen inducerar sedan en lägre total muskeltonus, tystare känslomässig aktivitet och en ökning av synkronisk kortikal (neuronal) aktivitet. Detta resulterar i globala neuromuskulära, känslomässiga, kortikala och endokrina förändringar som är förknippade med djup och hälsosam avslappning”.

Inom yogan, och då framför allt den Medicinska Yogan, MediYogan, så kan vi påverka detta med de rörelser som MediYogan bygger på. Det är ett lugnt och metodiskt sätt att påverka hela din kropp. Men framför allt så jobbar Mediyogan med att aktivera det parasympatiska nervsystemet, det som ger lugn och ro. Det kopplar på serotonin, oxytocin samt GABA (Gamma-aminosmörsyra) vilket är kroppens bästa ämne för att skapa lugn, välbefinnande och harmoni. Yogan har räknats som det mest effektiva sättet att höja Gaba i hjärnan. Det höjs med 27%, vilket är i särklass bland de aktiviteter som höjer Gabanivåerna. När du höjer nivåerna, så mår hela din organism bättre.

SKRATT & SÅNG
Eftersom vagus, likt allt annat i kroppen och vår värld, består av och uppfattar vibrationer och våglängder, så är vagus beroende av att få vibrationer för att hålla sig på rätt våglängd. Under hela min barndom och högt upp i vuxen ålder funderade jag på varför människan skrattade. Jag hittade ingen vettig förklaring till det på länge. Inte förrän jag började med yoga, började intressera mig för hur yogan påverkar. Då började klockorna ringa när jag stötte på Vagusnerven. Den är helt beroende av vibrationer, våglängder för att stimuleras.

Jag hade lyssnat på tibetanska munkars strupsång och funnit den märklig. Nu är den helt logisk. Sång, skratt, gurglingar; allt som får vår kropp, hals, strupe och därmed vagus; att vibrera, påverkar hela vår organism. Stämmer vagus till rätt ton, den kan jobba som det är tänkt med att känna av inre organ, processer i kroppen. Håller kropp och själ friskare. ”Ett gott skratt förlänger livet”- säger ett ordspråk. Troligen mycket sant. Sjung mer, skratta mer och hjärtligt. Det får din vagus att må bra.

Jag har inom yogan fått flera bevis där personer, oberoende av varandra, berättat hur deras fibromyalgi har försvunnit efter drygt fyrtio år, hos bägge personerna. Och där de inte kunnat få någon hjälp med smärtan på traditionell väg. Varav en av de drabbade även jobbade inom sjukvården, men fick ingen förståelse för de smärtor hon haft sedan ungdomen, och som nu upphörde när hon var dryga sextio år, och gått på MediYoga hos oss under tre terminer. Det troliga som här är att vagus har börjat fungera bättre, samt att fascian, bindväven då också har fått börja arbeta som den ska, hyaluronsyran har fått byta ut vätska i fascian som stått still, gett smärta.

De bägge nervsystemen är till för att du skall fungera bra. Bägge behövs. Men när vi till slut ligger med mycket tid i det sympatiska, då börjar det bli farlig obalans. Det sliter på hjärta och hjärna och andra inre organ, vilka badar i stresshormoner, blodet till tarmarna stängs av, tarmfunktionerna går ner på vila, matsmältningen fungerar inte längre, näring tas inte längre upp i någon större utsträckning…

nersys_vag_sv_web
De bägge nervsystemen. Bägge behövs; men under rätt förhållanden

Genom att höja tonus (det är oftast det som det handlar om) i vagusnerven, så fungerar immunsystem och kopplingar mellan organ bättre. Du kan komma åt autoimmuna sjukdomar såsom fibromyalgi, reumatism och andra problem. Det är de mjuka dragande, vridande rörelserna i yogan som påverkar, samt de meditationer som vi gör, där vi genom ljud påverkar vagus med sång och vibration i struphuvudet (där vagus fäster) och får då kontakt och påverkan på vagus.

Skratt sänker kortisolnivåerna, men det påverkar även vagusnerven. Dels genom sin påverkan på diafragman, där vagus fäster och går igenom, skrattet drar i diafragman, normaliserar tonus i vagus. Skratta så mycket du bara kan, och ofta, skämta, ha roligt. Det sänker som vi skrev ovan, även dina kortisolnivåer.

Eftersom vagus i princip är det parasympatiska nervsystemet, så är det viktigt att vi håller vagus i trim. Vagus har inte kontakt med bi-njurarna, det sker genom det sympatiska systemet. Därför går de på blixtsnabbt när de kopplas på vid första stresshöjningen. Sedan tar det tid för vagus att kunna komma in och få till en förändring, byta system, stänga ner adrenalin, nor-adrenalin och kortisol. Det är en säkerhet inbyggd i det. Du skall kunna vara alert länge om en fara lurar.

VAGUS SOCIALT
Kronisk stress är det då SNS ligger på hela tiden, vagus kan inte stänga ner eller av det SNS. Kronisk stress påverkar även våra sociala kontakter och vårt sociala liv. I detta tillstånd då hjärnans ”rädslokretsar”, (vilka finns i det limbiska systemet), är de som dominerar, så drar de bort viktiga resurser från prefrontala cortex och andra delar av hjärnan där planering, resonemang och effektiv kommunikation uppstår. När SNS dominerar blir socialt beteende begränsat till överlevnadsstrategier som aggression, undvikande eller tillbakadragande. Ju sämre andning, ju sämre påverkan på vagusnerven. Desto lättare hamnar vi i oönskade beteenden.

Vagus är dubbelriktad, den både sänder och den tar emot signaler mellan hjärnan och inre organ. När kroppen upplever fysisk eller psykisk stress, så kopplas vagus in i uppgiften genom att antingen slå på eller från den vagala bromsen. Men när verklig eller upplevd stress blir kronisk, då blir det svårt eller nästan omöjligt att uppehålla homeostatiskbalans. SNS blir det dominerande systemet, och det går inte längre att för vagus att kunna koppla in PSN.

va_we

Vagus styr musklerna i sambandet mellan tal, att svälja, suga, och viktigast av allt; att andas. Dessa muskler hänger även samman med det sociala beteendet, genom aktivering av musklerna i ansiktet och halsen, inklusive det de som påverkar ansiktsuttryck och röstklangen. Vid högre tillstånd av vagal tonus, så finns det en högre kapacitet i att använda större emotionell stabilitet, kognitiv flexibilitet, beteendereglering, sättet att tala, och lämpliga ansiktsuttryck. Alla är nyckeln till full kapacitet av signalera och tolka det sociala beteendet mer finstämt. Omvänt är en dålig vagal bromsreglering kopplad till dysfunktionella beteenden.

Förutom vagus inverkan på ansiktsmusklerna, så både kontrollerar och påverkar vagus andningen. När den vagala bromsen är aktiverad och PNS blir inkopplat, så blir hjärt- & andningsfrekvens lägre och systemet återgår till ett homeostatiskt tillstånd, vilket vanligtvis upplevs som avkoppling. Omvänt; när bromsen lättar och SNS dominerar, så blir andning och puls snabb, och det blir det så kallade ”Fly & Fäkta”-systemet, SNS, som dominerar.

Sammanfattningsvis; eftersom den vagala tonen både påverkar och påverkas av andningen, så kan vi öka denna tonus genom att påverka andningen medvetet. Den vagala tonen ökar under utandning. Genom att ha en lugnare, djupare medveten andning, samt förlänga vår utandning så aktiverar vi den vagala bromsen och det framkallar nästan omedelbart en avslappning.

Så fort kroppen svarar på det, och att PNS blir det styrande systemet, så blir hjärnan påverkad, och det limbiska systemet stänger ner, vilket annars tar över och styr oss, kopplar på de hjärnkretsar som begränsar vår kapacitet att tänka, planera, resonera och interagera med andra människor.

hjarnan_limbiska_plusweb

Det innebär att vi inte längre behöver vara  ”offer” för flykt- eller försvarsbeteenden. Genom att använda det Medvetna Andetaget med djupt andetag och förlängd utandning, så skapar du inte bara avspänning och avkoppling, du blir mycket mer närvarande i dina relationer.

Ditt andetag är en kommunikation mellan dina två nervsystem. När du andas in; då går det sympatiska nervsystemet igång. Det blir höjd puls och hjärtfrekvens. När du andas ut; så sjunker puls och hjärtfrekvens. Önskvärt är att du har en lite längre utandning än inandning, så får du mer koldioxid kvar i näshålan, vilket syret fäster på inför nästa andetag, du får lägre puls, lägre blodtryck, (om det är högt) samt en återhämtning för dina organ. Mer utförligt om ”Andningens Betydelse” kan du läsa på en annan sida hos Lotus Hälsa…

Genom tid och övning så kan Medveten Andning användas som ett kraftfullt verktyg för att reducera stress och kunna klara av svåra och konfliktfyllda händelser och upplevelser. Och det genom att du påverkar bland annat Vagusnerven. Så bara genom att förändra kroppen via andningen, så har vi inte bara möjligheten att förändra vår attityd, utan också vår relation till andra, och inte minst, vårt eget välbefinnande…


”Vagalton: är den kontinuerliga, kroniska, passiva aktiviteten hos vagusnerven och styrkan hos det parasympatiska nervsystemet. Det mäts inte direkt, utan genom mätning av de naturliga förändringarna i hjärtfrekvensen och andningen som beror på inandning och utandning.

Detta görs genom att mäta periodiska förändringar i HR på grund av andning för att ge oss mängden hjärtfrekvensvariation och i grunden ju större hjärtfrekvensvariation desto större aktivitet hos det parasympatiska nervsystemet och Vagus nerv”.


Länkar & Översättning

Om det är engelska sidor på länkarna, så kan du om du har Chrome som webbläsare, enkelt i högra översta hörnet klicka på ”Översätt” så får du sidan på ”förståbar” svenska. Det är alltså inte alltid svensk ordalydelse, men du får ett större hum om facktermer m.m…

10 reaktioner på ”Vagusnerven

 1. Herregud vilken bra och intressant sida. Fantastiskt intressanta artiklar får jag säga.

  Jag praktiserar Wim Hof metoden (andningen) och har varit på ett seminare med några av hans instruktörer som förklarade väldigt simpelt att grunden i metoden går ut på att lära sig att växla mellan parasympatiskt/sympatiskt läge genom inandning och avslappning(utandning) i snabbt tempo och att det faktiskt fanns vetenskap bakom detta.

  Jag tolkade det lite som att om en strömbrytare är i konstant på läge så stänger man av och sätter på den flera 100 gånger varje dag genom andningsövningarna tills kroppen lär sig att stänga av snabbt så fort det finns tillfälle. Man lär sig helt enkelt att stänga av stressläget. Märkte direkt att jag fick effekt så jag brydde mig inte så mycket om att läsa igenom vetenskapen, men nu snubblade jag in här 🙂

  Efter jag hållit på med metoden i nu ett år så har jag märkt en markant skillnad i att kunna gå ner i ett avslappnat läge. Tycker även isbad har en oerhört stark effekt på stressnivåer i kroppen, det är som att allt bara sköljs ut och kan vara ganska intensivt efter att man inte gjort det på länge. Man får en signifikant inflammationsdämpande effekt som verkar vara flera dagar efteråt. Min allergi har också förbättrats signifikant. Min upplevelse är att bägge delarna (andningen + isbad) har bidragit.

  Gilla

  • Hej Jakob,
   Mycket roligt att du kunde hitta något av intresse!

   Andning via diafragman; s.k. ”magandning” kopplar på det parasympatiska systemet rätt omgående. Det finns en inbyggd ”broms” genom att det skall finnas en långsam återgång till det parasympatiska om det är så att vi har haft ett högt stressläge. Ligger kvar sedan lejon och björnarna jagade oss. Men som du märker så tränar man upp hastigheten till avkoppling oerhört snabbt; kroppen lär sig tekniken och det går fortare och fortare att ta sig in i viloläget som inte sliter på kropp, sinne och organ… Att aktivera som du gör med isbad och avaktivera genom andning; ger nog en mycket bra återhämtning för kroppen…

   Tack för din återkoppling!

   Ha det bra!

   Hälsar
   Stefan

   Gilla

 2. Jag har förstått att Vagusnerven är central för vårt mående. Att allt hänger ihop förstår man när man studerar Vagusnerven. Jag har 3 inriktningar i mitt hälsoföretag; Kost, Medveten Andning och KBT/ACT Coaching, Vagusnerven är central i samtliga. Har inte lyckats hitta svensk litteratur i ämnet. Det här var ett riktigt bra inlägg! Tack!

  Gilla

  • Hej Carina,
   Tack för din feedback och mycket roligt att du hittade något som du kunde ha nytta av.
   En viktig del i kroppen som jag grävde ner mig rejält i. Den påverkar så mycket och är inblandad i så mycket.
   Stor del av vårt välbefinnande ligger där…

   Ha det bra!

   Hälsar
   Stefan

   Gilla

 3. Mycket intressant!
  Finns det något samband mellan :
  ▪︎vagusnerven
  ▪︎obalans i autonoma nervsystemet
  ▪︎tallskottskörteln/epifysen- tredje ögat.

  Jag har fibromyalgi, pots, hjärtsvikt , onormala svettningar o diabetes…

  Vill läka:
  ▪︎ ätit ”läkande föda”- vegansk föda snart 2 år ▪︎börjat meditera

  Komma in i femte dimensionen

  Gilla

  • Hej Agneta,
   tack för ditt mail.
   Det finns i varje fall ett klart samband mellan vagusnerven och det parasympatiska nervsystemet; de som står för lugn och ro; balans. Tallkottskörteln och det man kallar ”Tredje ögat” skulle jag med nuvarande kunskap och insikt vilja säga att det är helt avgörande att just vagusnerven har den balans den skall ha. Då blir det lättare att komma till det tillstånd du söker med tredje ögat. Meditation är en kungsväg; och för mig har Kirtan Kriya varit den som tagit mig enklast dit.

   En tanke där när du skriver om fibromyalgi. Du nämner även vegansk kost och hjärtsvikt. Att tänka på är att både fibromyalgi; CFS/ME samt hjärthälsa; kan vara något man har problem med b-vitaminer. B-vitaminer och i synnerhet B-12-brist; kan vara mycket påtagligt vid CFS/ME/Fibro. Nervsystemet är beroende av b-vitaminer för att fungera; Vagusnerven är den största nerven i nervsystemet. Ha det i åtanke när det gäller näring och balans.

   B12 får du nästan uteslutande genom kött/fisk. Väljer du trots det att leva veganskt; se över att du behöver tillskott av flera vitaminer. Kolla även om du kanske skall prova Q10; har mycket med hjärtkopplingar att göra; samt även Acetyl-L-Karnitin; Alcar. Du kanske skall titta på detta med Alfalipinsyra; den påverkar en hel del när det gäller diabetes; samt även potatismjöl/resistent stärkelse. Viktigt vid diabetes. Näring är viktigt. Det är inte så att man genom vegansk kost får en mer näringsmässigt bättre kost. Snarare tvärtom skulle jag vilja säga.

   Läs gärna om Q10 och b-vitaminer på bloggen. Viktigt för hjärtat.
   Det finns även andra artiklar där som touchar det du beskriver.
   Jag kommer framöver att skapa en sida om Alcar och Alfaliponsyra. Det är två aminosyror som påverkar mycket i nervsystemet…

   Hälsar
   Stefan

   Gilla

 4. Hej!

  Tack för en bra artikel.
  Jag har under många år brottats med både psykisk och fysisk stress, jag har varit hos otaliga sjukgymnaster, gjort mycket yoga och pilates, träffat allt från neurologer till kinesologer för att försöka förstå vad som är fel, hur det kommer sig att jag kan ha ont i min högra sida av kroppen med utgångpunkt i nacken och axeln, som Ofta rör sig längst skuldran ryggen höften, år efter år. Jag har försökt förstå varför det inte går över trots behandlingar, av både mer och mindre traditionella behandlare men har inte blivit klokare.

  Men kanske är det så att jag pga långvarig fysisk (som började i magen) och psykisk (blev utbränd 2015, vilket följdes av depressioner, ångest, PMDS etc.) stress ”aldrig” lyckas koppla på det PNS. Jag andas ofta ytligt, och sover som en sten. Kanske för att PNS behöver all tid den kan få?

  Jag uppskattar tipsen och råden. Om du skulle rekommendera en enda sak att göra dagligen som ger störst utveckling på vagus tonus, vad är det? Andningsövningar?

  Tack igen för en bra artikel.

  Gilla

  • Hej Hanna,
   tack för dina tankar om sidan och roligt om du kanske hade nytta av den.
   Jag ser att du redan har provat yoga. Jag är själv yogalärare och har jobbat en hel del just med muskler och bindväv vid stelhet, smärta, stress och oro.

   Vilken yoga har du provat/gjort?

   Nu vet jag inte så mycket om dig; ålder, arbete, trauma, olyckor, oro; saker som kan påverka att fascian eller muskulatur påverkas i negativ riktning; ger smärta.

   Du skriver stress både psykiskt och fysiskt. Det parasympatiska nervsystemet; vilket är en del av det perifera nervsystemet och ligger under det autonoma nervsystemet är just till stor del en balans av organen och även fascian. I min värld så är just vagusnerven det parasympatiska nervsystemet personifierad; i hop med andningen…

   Det du är inne på; andningen; och där djupandningen; är en central del av vagusnervens påverkan. Vagus fäster bland annat i diafragman; och när du djupandas; den s.k. ”Yogiska andningen”; så drar diafragman i vagusnerven och det är där en stor del av tonus i balans kan skapas. Men även genom sång, ”peta öronen” och andra lite mer udda saker. Men andningen är fundamental. Inte bara för vagus; utan för hela det parasympatiska nervsystemet.

   Jag har varit rätt mycket inriktad på just fascian; att få den att kunna ”andas” rätt; släppa på spänningar, utbyte av hyaluronsyra och då kunna få den att släppa på spänningar. Fascian går från fotsulan till pannan. Går diagonalt i kroppen. Höger höft till vänster axel och omvänt; har mycket stor inverkan på vår muskulatur och smärta. Fascian har tio gånger mer smärtceller (nociceptorer) än musklerna. Mycket av vår ”muskelsmärta” upplever jag att den kommer från fascian.

   Något som är mycket viktigt för muskler och fascia är Magnesium. Det är det mineral som får dina muskler att vila, slappna av. Viktigt för hjärtats slag. Läs gärna på den sida du var på och läste om Vagus; läs även gärna där om Magnesium och även om fascian om du har ork.

   Skulle du vilja fortsätta diskussionen/samtalet så kan du även nå mig på stefangottberg50@gmail.com. Är det intressant så berätta gärna lite runt de frågor jag ställde ovan i inledningen. Jag har en sambo som liksom jag är yogaterapeut men hon är även massageterapeut; och med stor kunskap om muskler. Och det jag möjligen inte skulle ha koll på, det har nog hon koll på…

   Ha det gott och lycka till Hanna!

   Hälsar
   Stefan

   Gilla

 5. Tack för en fantastisk artikel! Jag jobbar med Vagus både i yogan (sensing) och i öronakupunktur. Men även mer och mer medvetet i massage och andra behandlingar. Nu utbildar jag mig till andningscoach. Denna artikel ger mig mer kött på benen och ger mig insikter jag inte tagit till mig tidigare. Tack!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s