Meditation

meditation2beskweb

Inom MediYoga & MedYinyoga har vi även fokus på meditation. Meditation skapar lugn och avslappning; den påverkar andningen, som i sin tur påverkar det parasympatiska nervsystemet & lymfsystemet...


Längst ned på denna sida finns en vetenskaplig dokumentärvideo om forskning på vad meditationen gör i kroppen; vad som händer. Den heter ”Meditation på recept”. Se gärna den om du vill ha en vetenskaplig betraktelse på och runt meditationen. Den ligger kvar på SvtPlay till december 2020.


telomereffekten_blackburn-1

Yoga och meditation påverkar både kropp och sinne. En av de absolut äldsta texterna kring just detta är formuleringen om ”Hejdandet av sinnets rörelser” vilket är väl fångat om vad yoga är i grunden och speciellt vad meditation handlar om i sin största grundform…

Meditation skapar även också många mätbara kroppsliga förbättringar. Elisabeth Blackburns forskning på meditation och mindfulness (vilken fått Nobelpris i medicin), har fastslagit just den stora effekten meditation har på våra telomerer, ändarna på våra kromosomer vilka påverkar vårt livs längd. Ju längre telomerer; desto längre liv.

Från Telomereffekten
”Till skillnad från mindfulnessmeditation som kan hjälpa en att utveckla Metakognition och tolerera känslor; går Kritan Kriya ut på att man försätts i ett tillstånd präglat av djup koncentration och framkallar ett stillsamt, integrerat tillstånd mellan kropp och själ. Efteråt känner man sig mer skärpt i sinnet och uppfriskad; som om man precis vaknat efter en god natts sömn. 

När anhörigvårdarna utövade Kirtan Kriya tolv minuter om dagen i två månader så ökade de sina telomerasnivåer med 43% och minskade genuttrycket som är kopplat inflammation”.

Klicka gärna på bilden så kommer du till boken…

MEDITATION, SMÄRTA & HJÄRNSUBSTANS
Ny forskning har påvisat ett klart samband med smärta och förlust av s.k. ”grå materia”  i hjärnan. Det är alltså neuronkropparna som är den grå vävnaden. Vid smärta har man nu upptäckt att den grå vävnaden minskar radikalt i hjärnan. (Länkar nedan). Det var en överraskande upptäckt för mig då jag har en bekant som har hög smärta genom ME;Myalgic Encephalomyelitis. Man hade här i forskningen utgått från fibromyalgi; vilket kan ses som en ”lugnare” smärtform än ME.

Men det intressant med denna forskning var att meditation var ett mycket verksamt sätt att påverka denna förlust. Och inte att man bara bromsade förlusten; utan att det blev en tillväxt av grå vävnad. Detta har nu uppmärksammats av forskningen krin Alzheimers; där beta-amyloid troligen är det som just ”fräter sönder” kopplingarna.

FRÅN NCBI/Pubmed
Översatt via Google

UTDRAG
Den nuvarande systematiska granskningen bygger på förutsättningen att en mängd neurodegenerativa sjukdomar åtföljs av atrofi av grå substans i hjärnan och meditation kan påverka detta. Med tanke på att ålder är en viktig riskfaktor för många av dessa progressiva och neurodegenerativa sjukdomar och att andelen av befolkningen över 65 år snabbt ökar, finns det ett uppenbart behov av snabba behandlings- och förebyggande framsteg inom forskning.

Eftersom det för närvarande inte finns något botemedel mot Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, söker många icke-farmakologiska behandlingsalternativ i försök att kompensera för sjukdomsrelaterade kognitiva och funktionella nedgångar. På grundval av en växande mängd forskning som tyder på att meditation är effektiv för att öka gråmaterialvolymen hos friska deltagare, granskade denna artikel systematiskt litteraturen om effekterna av meditation på att återställa gråmaterialvolymen hos friska individer och de som drabbats av neurodegeneration.

Denna recension sökte PubMed, CINAHL och APA PsycNET för att identifiera originalstudier som inkluderade MR-avbildning för att mäta grå substansvolym hos meditatorer och post-mindfulness-baserade interventionsdeltagare jämfört med kontroller. Tretton studier ansågs kvalificerade för granskning och involverade en mängd olika meditationstekniker och inkluderade deltagare med och utan kognitiv försämring. Alla studier rapporterade signifikanta ökningar av volymen av grå substans i meditatörerna / interventionsgruppen, om än i olika hjärnregioner.

Begränsad forskning finns på de mekanismer genom vilka meditation påverkar sjukdomsrelaterad neurodegeneration, men preliminära bevis tyder på att det kan kompensera gråmaterialatrofi.


FRÅN NCBI/PUBMED

Översatt via Google

UTDRAG
Medan den totala förväntade livslängden har ökat börjar den mänskliga hjärnan fortfarande försämras efter de första två decennierna av livet och fortsätter att försämras ytterligare med ökande ålder.

Således är tekniker som minskar den negativa effekten av åldrande på hjärnan önskvärda. Befintlig forskning, även om den är knapp, föreslår att meditation är en attraktiv kandidat i strävan efter ett tillgängligt och billigt, effektivt läkemedel. Här undersökte vi sambandet mellan ålder och hjärngrå materia som analyserade ett stort urval (n = 100) av långvariga meditatorer och kontrollpersoner i åldrarna 24 till 77 år.

När vi korrelerade global och lokal grå substans med åldern upptäckte vi negativa korrelationer inom både kontroller och meditatorer, vilket tyder på en nedgång över tiden. Regressionslinjernas lutningar var emellertid brantare och korrelationskoefficienterna var starkare i kontrollerna än i meditatorer.

Dessutom var de ålderspåverkade hjärnregionerna mycket mer utbredda i kontroller än i meditatorer, med betydande grupp-efter-ålder-interaktioner i många kluster i hela hjärnan. Sammantaget tycks dessa fynd tyder på mindre åldersrelaterad gråmaterialatrofi hos långvariga meditationsutövare.

Att veta om (och hur) den faktiska bevarandet av hjärnvävnad är relaterad till bevarandet av mentala färdigheter kommer att ge avgörande insikter till detta framväxande, men ändå undersatta forskningsfält ”vid skärningspunkten mellan gerontologi och kontemplativ vetenskap” (Gard et al. , 2014). Att ackumulera vetenskapligt solida bevis för att meditation har kapacitet som förändrar hjärnan (och sinnet) kan i slutändan möjliggöra en effektiv översättning från forskning till praktik, inte bara inom ramen för hälsosamt åldrande utan också patologisk åldrande, vilket är uppenbart vid mild kognitiv försämring eller Alzheimers sjukdom.


Meditation påverkar också HRV (Heart Rate Variation) genom vagusnerven. Genom att påverka HRV så påverkar du även sådana tillstånd som högkroniska inflammationer i kroppen. Genom yoga och meditation så kan man säga att vi använder en återställningsknapp i immun- och nervsystem.

vs_web
Vagusnerven

Vi avslutar oftast våra yogapass med en meditation. Det kan vara meditationer som riktar sig till ett speciellt område i kroppen eller vårt sinne. Det kan vara mantrameditationer eller meditationer som är fokuserade på och genom vår andning. Genom andningen så påverkar vi hela vår organism. In i minsta cell. Därför kan vi med olika andning- och meditationssövningar även påverka vissa områden i vår kropp, och då framför allt hippocampus i hjärnan.

Mantrameditationer är inte något luddigt. Mantra används för att styra hjärnan till att koppla av; att inte söka information. Vi blundar för att ögonen inte skall få tusentals intryck per sekund som stör hjärnan. Annars måste hjärnan, medvetet eller omedvetet, bearbeta dessa intryck. Bara att sluta ögonen gör att du byter hjärnfrekvens från Betahjärnvågor till Alphahjärnvågor; vilket är mycket mer lugnande.

Om det är en meditation med ord vi använder, så har flera av dem en viss vibrationsfrekvens, och den vibrationen genom gom, munhåla och kropp som uppstår, skapar en resonans som påverkar specifika områden. Nu börjar vetenskapen komma ikapp det som många österländska lärorna som använt yoga och meditation i runt 7000 år vetat sedan länge. Modern forskning visar nu hur kraftfullt det är med meditation i olika former, både vid hjärtproblem, smärta och blodtryck och behov av avslappning.

Här nedan ett videoklipp; ”The science of yoga” från Uplift.tv. Besök gärna deras sida…Att använda meditationer för att påverka hur vi mår, vår hjärtrytm, undvika frisättandet av stresshormoner och därmed behålla bra magnesiumnivåer i cellerna, undvika att blodkärl drar ihop sig, blodet blir tjockare; flera av de saker som på sikt kan skapa problem med hjärtkärlsjukdomar; hjärtinfarkter. Vi är det enda däggdjur som viljemässigt kan påverka vår andning; men även vår hjärtrytm. Läs gärna här om Göteborgs Universitet och Sahlgrenskas forskning, se på videon där (svenskt tal). Läs gärna även här; på Wake Up World, om forskning på samspelet mellan hjärta och hjärna…

hand_monklabb-kopieraweb

En av de för hjärtat (känslomässigt) kraftfullaste meditationerna är Guru Ram Das. Den är på cirka elva minuter, och det är en meditation som utförs med ett mantra, en enklare sång, som genom sin frekvens påverkar hjärtat. En enkel text i ett par rader som, många gånger kraftfullt, kan få loss mycket av det som vi har haft inom oss. Den meditationen är en av de som Danderyds Sjukhus använder i sin rehabilitering av hjärtpatienter. En klart kraftfull meditation som påverkar vårt system och våra känslor till läkning.

Kirtan kriya är en av de kraftfullaste mantrameditationer även för sinnet och kroppen, det är en meditation som rätt snabbt påverkar hjärnas Hz-tal. I denna meditation använder du använder fingrarna; Du låter tummen löpa från pekfinger till långfinger till ringfinger och sist till lillfingret. Låter inte så avancerat. Allt sker till orden Sa Ta Na Ma, och du byter finger vid varje ny ton och ord. Trots sin enkelhet, så har man nu inom Alzheimerforskningen sett en klart påvisbar effekt på minnet med just denna meditation. Du hittar många länkar med forskning på Kirtan Kriya nedan samt en bra info här om Kirtan Kriya.

En stor studie vid University of California, (UCLA) i Los Angeles visade att regelbunden meditation av t.ex. Kirtan Kriya ökade telomeras- det enzym som är länkat till ändarna av kromosomerna, där telomererna sitter, vilka är de som påverkar vårt liv- våra cellers livslängd- vårt livs längd. Det blev en ökning av telomeras med 43 %, den största ökning som någonsin uppmätts. Andra studier på dessa övningar har visat att det ökar på blodflödet till hjärnan, vilket påverkar och hämmar minnesbortfall, lättar på depressioner och minskar inflammatoriska gener och ökar de hälsosamma.

Från CNN/Health
Översatt vi Google

Labstudier visar att stresshormonet kortisol minskar aktiviteten av telomeras, medan oxidativ stress och inflammation – det fysiologiska nedfallet av psykologisk stress – verkar erodera telomerer direkt.

Detta verkar ha förödande konsekvenser för vår hälsa. Åldersrelaterade tillstånd från artros, diabetes och fetma till hjärtsjukdomar, Alzheimers och stroke har alla kopplats till korta telomerer.

Men en av de mest effektiva interventionerna, som tydligen kan sakta ner erosionen av telomerer – och kanske till och med förlänga dem igen – är meditation.

En pilotstudie av demensvårdare, som utfördes med UCLA: s Irwin och publicerades 2013, fann att volontärer som gjorde en gammal chantingmeditation som heter Kirtan Kriya, 12 minuter om dagen i åtta veckor, hade signifikant högre telomerasaktivitet än en kontrollgrupp som lyssnade på avslappnande musik.


Meditation, yoga & cancer
Linda E Carlson; en kanadensisk forskare vilken har forskat på telomerernas inverkan och påverkan vid meditationer och yoga. Hon fann att meditation och yoga kunde bromsa eller få cancer att gå tillbaka helt. Här en artikel om det; samt här hennes forskningsrapport.

Forskning har visat att Kirtan Kriya kan vara en potent väg för att skydda även mot och vid Alzheimers sjukdom, Det har visat sig att i gynnsamma fall kan redan ett par veckors regelbunden Kirtan Kriya få bort en del hjärndimma och minnesluckor.

Vissa delar i hjärnan aktiveras av vår förflyttning av fingrarna mot varandra och dessa rörelser skapar nya nervbanor och aktiverar tidigare samt ökar på cirkulationen i hjärnan. Du använder fingrar, fingrarnas tryck, sång, höger och vänster hand, det gör att du kopplar samman höger och vänster hjärnhalva, och höger och vänster kroppshalva, samtidigt som du sjunger. Alltså flera kroppsrörelser samtidigt, flera fokus samtidigt. Det gör att sinnet hamnar i ett annat fokus. Detta är en meditation som öppnar och påverkar det som kallas ”Tredje Ögat”, Tallkottskörteln (Corpus pineale).


En video om hur Kirtan Kriya fungerar, vad den gör...

Andningsmeditationer kan vara för att skapa lugn, harmoni men även påverka tex. vårt sömntillstånd. Vi kan reducera stress och smärta genom andning. Genom att en del av näsan aktiverar höger hjärnhalva och den andra vänster hjärnhalva, så kan vi påverka vilken del vi vill ha aktiverad mest. Om vi har ett stresspåslag så är med all säkerhet den vänstra hjärnhalvan inkopplad mest. All stress kommer från hjärnan, och då den vänstra delen. Det sympatiska nervsystemet drar igång, adrenalin, noradrenalin och sist kortisol sprutar ut i kroppen för att sätta oss i stridstillstånd.

Alphavågor
Alpha-vågor indikerar ett avslappnat men samtidigt vaket tillstånd i hjärnan. Beta-vågor visar ett vaket ångesttillstånd, snabb puls och förväntad stress. Delta-vågor uppstår normalt under djupsömn och hos barn under 1 år samt när uppmärksamheten störs, framför allt hos individer diagnostiserade med ADHD. Theta-vågor indikerar ett avslappnat tillstånd följt av en tupplur. Varje hjärnvåg är kopplad till ett särskilt tillstånd och den mentala hälsan i helhet.

Varje gång ditt humör ändras, ändras dina hjärnvågor tillsammans med ditt blodtryck, hjärtats hastighet och kroppsrytmen. Djup meditation gör att man hamnar i ett djupt avslappningstillstånd med alpha-vågor närvarande i hjärnan. Om alpha-vågor är närvarande i hjärnan är kroppen mer motståndskraftig mot effekten av stress.

TREDJE ÖGAT
Över tid så förändras vi av meditationer. Och då menar jag till det positiva. Andningen blir bättre, långsammare, men djupare och mer effektiv. Men den största påverkan jag har upplevt hittills är när mitt tredje öga började öppna sig. Jag hade hört talas om Tredje Ögat, men inte på något sätt tagit det på allvar. För mig var det lite yogiskt mischmasch. Jag nämnde det aldrig i meditationer. Det var bortom mitt förnuft. Inget jag tog upp då jag ville skala bort allt flummigt från yogan och meditationer. Strikt vetenskapligt, det var min paroll.

Men så efter ett antal år, med inte särskilt mycket hängivenhet med och för meditationer, så hände det något. Först som ett litet svagt ”surrande & durrande” mellan ögonbrynen. Jag lade sakta märke till det allt oftare. När det hände så var det i början alltid då jag gjorde Kirtan Kriya. Det surrande området utökades sakta, det rörde sig i det, det var en märklig känsla. Själv trodde jag till en början att det var en nervkoppling då jag arbetade med Kirtan Kriya-meditation, trycket när fingrarna rörde sig. Det började komma oftare, blev mer långvarigt. Jag blev inte klok på vad det var. Sakta så fick jag influenser från folk som trodde att det var Tredje Ögat som höll på att öppna sig. Jag började läsa på om detta.

Det finns mycket tankar kring Tredje Ögat. Min, nuvarande, tanke kring detta är att men helt enkelt känner av den nya våglängd i hjärnan, dess Hz-tal. Jag är osäker på om det är i Thetavågor eller om det är Gammavågor. Men påverkan på Hz-talet blir ett faktum av meditationer, och speciellt Kirtan Kriya…

Allt jag känt stämde in på det som skrevs. Ytterst förvånande. Delar av min världsbild förändrades. Det som kommit till mig är mer klara drömmar nattetid, och en utökad intuition (något jag också sakta har fått revidera min uppfattning om) så jag har blivit mycket mer inkännande för var människor står, deras (ibland) dolda avsikter, människors ärlighet och kärlek. Kärleken till naturen och min insikt om att jag ”är ett med naturen” det har slagit till med kraft. Jag tror att resan med Tredje Ögat bara har startat för mig. Jag forcerar inget, förväntar mig inget. Men meditationer är numer dagliga och allt längre.

Jag ser det som en fysisk träning, ungefär som när jag joggade mycket. Det gäller att ligga i om man skall se en förändring och utveckling. Även det andliga planet behöver uppenbarligen lika mycket träning. Jag har nu trots allt, med den stora skeptikerns insikter, tagit till mig en nivå till av meditationerna. Det händer saker där…


Här en video från Pernilla Ljungkvist med info om Kirtan Kriya…


ANDNINGEN
Genom att med andning påverka den högra halvan av hjärnan, så kopplar vi in det parasympatiska nervsystemet. Det som står för balans, närvaro, eftertanke och lugn. Hypofysen är den körtel som huvudsakligen utsöndrar oxytocin, vilket är ett hormon. Detta hormon ger dig lugn och ro.

Klart påvisbart genom forskning, samt genom meditationer med mantra eller riktade meditationer genom andning. Genom att använda de olika näsborrarna, så kan du aktivt påverka vilket nervsystem du vill bromsa eller aktivera. Näsborrarna växlar normalt mellan varandra runt varannan 1½ timme. Vid stress, så är det nästan alltid den högra som är igång, den har kontakt med det sympatiska nervsystemet.


Här en mycket intressant film från Kunskapskanalen/UR, om meditationens påverkan; ända in på cellnivå

meditation_pa_recept_tv

ANDNINGEN PÅVERKAR
En mycket intressant upplevelse fick en av mina elever, en äldre kvinna i dryga sjuttioårs-åldern. Hon hade ramlat, brutit ben och höft, slagit sig illa. Transport till sjukhus, och där uppkopplad med elektroder vid huvud och hjärta. Liggandes i sin säng tyckte hon det var tråkigt, så hon började använda den djupa yogiska andningen hon fått lära sig på yogan.

Det tog inte många minuter innan rummet fylldes av sjuksystrar, de hade sett hur hennes kurva på skärmarna brant sjönk. De trodde de skulle förlora henne. De frågade vad hon gjorde. Hon förklarade att hon bara andades yogiskt. Hon (och jag) fick där påtagliga bevis på hur andningen påverkade hela kroppen, hjärtat och hjärnan. Hur snabbt rätt andning fick hela systemet att bromsa upp, bli lugnt…

fre_med_hand_

FYSISKA MEDITATIONER
Fysiska meditationer finns det ett flertal. En är tex Tantric Har Too där du under en upprepad fysisk rörelse med armarna i relativt snabb takt öppnar upp bröstet, hjärtområdet, samt lättar på spänningar i bröstmuskler. De fysiska meditationer bygger upp smidighet, styrka, uthållighet och jobbar med ett specifikt område i kroppen.

Meditationer och yoga påverkar båda hur vi mår. Du kan genom yoga och meditation komma åt stress och inflammationer. Läs gärna den här forskningsrapporten.

DE TVÅ NERVSYSTEMEN
Alla vet om nyttan av fysisk aktivitet, men det är inte alltid vi har ro att ta till oss det för kroppen viktiga lugnet. Att hitta det inom oss. Springer eller idrottar vi så sköter det autonoma nervsystemet att vi får höjd puls och hjärtfrekvens. Inget vi behöver fundera över, det sköter sig självt. Det autonoma nervsystemet består av två delar; det sympatiska och det parasympatiska systemet.
Det finns till alla inre organ, från öga till anus. Dessa system är gasen och bromsen, yin och yang i vår kropp, ett läge som vi flyter emellan, från det ena till det andra, men oftast glider och ligger vi någonstans mittemellan…

Det sympatiska systemet är det som gasar igång i kroppen. Det höjer blodtrycket och slagfrekvensen på hjärtat, luftrören vidgar sig, ökar flödet av blod till hjärt- och skelettmuskler, och minskar blodflödet till resten av kroppen. Det minskar även mag- och tarmrörelser och vidgar pupillerna. Adrenalin, nor-adrenalin och kortisol sköljer ut i kroppen för att få oss stridsberedda.

Sympatiska systemet bryter också ned glykogen och triglycerider till fettsyror och glukos, så de snabbt kan användas. Alltså vårt system för kamp, stress och flykt. Det dras igång av björnen som anfaller dig, chefen som är efter dig, bilköerna eller telefonen som ringer hela tiden.

Det parasympatiska nervsystemet – bromsen i kroppen, får kroppen ner i varv. Systemen är lika, fast varandras motpoler. Det den ena gör för att aktivera, lugnar det andra ned. Parasympatiska systemet för blodet till mage och tarmar, bort från musklerna. Det sänker blodtrycket och slagfrekvensen. Det bygger upp förråden av glykogen och triglycerider. Det ger kroppen tillväxt och reparerar. Just brist på kroppslig och mental återhämtning gör att kroppen lättare fastnar i det sympatiska – stressande- systemets fångstarmar, och aldrig får återhämta sig.

De enda av inre organen som inte har dubbla förbindelser med de bägge nervsystemen, är binjurarna. De påverkas endast av det sympatiska, stressystemet. Dessa nervledningar är modifierade neuroner och nervledningarna dit är myelinerade, de är uppbyggda med myelin, och är blixtsnabba superledningar. När det kommer stresspåslag, så aktiverar binjurarna adrenalin rakt ut i blodomloppet på nolltid. Adrenalin är alltså både ett hormon och en neurotransmittor. Det sköljer ut stresshormoner i kroppen för att få dig alert och i stridsberedskap. Det tar sedan en tid för kroppen att bryta ner och neutralisera stresshormoner.

Båda våra system styrs av andningen. Snabb andning högt upp i bröstet; stressen drar igång. Lugn djup andning med magen; gör att hormoner för stress neutraliseras, kroppen går ner i varv. Ett sätt att få balans och lugn är alltså att meditera och ta hjälp av andningen för att sänka stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol. Känn dig fri att kopiera den om du vill, jag har lagt till svensk text till organen…

aut_nrvsy_web

Hjärnvågor och medvetenhetstillstånd
Det meditativa tillståndet bygger en bro mellan det medvetna och det omedvetna. Det är ett dåsigt & drömmande tillstånd, övervakat av en klar, medveten uppmärksamhet. EEG-mönstret är en blandning av alfa- & thetavågor.

Ett antal studier stödjer sambandet mellan psykisk hälsokamp och en dysfunktion i moduleringen av hjärnkretsar. Till exempel kan GABA och glutamat – glutamin-cykeln nu övervakas med magnetisk resonansspektroskopi (MRS) för att ge viktiga insikter i mental hälsa.

I en ny studie visade sig den glutamatergiska abnormiteten vara relaterad till depression såväl som ångest. Att balansera ut glutamin och öka GABA kan skydda hjärnans integritet genom att minska excitotoxicitet och bevara grå substans.

Beta1 (12 till 15Hz) – Tomgång eller fundering
Beta2 (15 till 22Hz) – Djup logisk tanke eller beräkning
Beta3 (22 till 38Hz) – Mycket komplex tanke – detta tillstånd använder mycket mental energi och uppstår under nya upplevelser eller spänning.
För mycket tid i detta tillstånd kan skada hjärnan och orsaka nervositet och ångest.

Sammanfattningsvis
Den friska hjärnan behöver tillbringa större delen av sin tid i infra-låg-, delta-, theta-, alfa- och lågbetatillstånden. Det här är hjärnvågsvängningarna som hjälper hjärnan att slappna av och regenerera. För mycket spänning är fysiologiskt relaterad till överskott av glutamin / glutamat och kan i slutändan leda till försämring av neuronala cellkroppar, neuropil, glialcellsynapser och kapillärer (kollektivt känd som grå substans). Att vidta åtgärder för att öka GABA genom att minska effekterna av glutamin kan ge en lugnare, friskare hjärna.

MEDITATIONER & GONGAR
Vi arbetar även med gongar
. De har via sitt Hz-tal, sin svängning, ofta en stor påverkan på vår kropp och vårt sinne. Vi gör återkommande våra Gong Journey, ”gongresor”, i syfte att få deltagarna att komma ner i Hz-tal i hjärnan, samt påverka kroppen. På vår hemsida har vi info om hur vi lägger upp en Gong Journey, samt vid vilket datum och tid nästa Gong Journey är planerad.


Här ser du de olika tillstånden med hjärnvågor som vi, dels normalt, men även med meditation rör oss emellan…

hjarnvagor_original_lotusgo

Länkar om meditation, samt Kirtan Kriya-länkar om den meditationens påverkan på vårt minne finner du längst ned på sidan. Nedan har vi också ett antal länkar om olika meditationers påverkan, var de används inom sjukvård.
Du är välkommen att läsa och botanisera i detta nedan. Sedan finner du med säkerhet egen information om forskningen på yoga eller meditationer ute på Internet.

Svenska länkar om medtitaiton och yoga

Länkar om Kirtan Kriya och om påverkan på minnet och Alzheimer