Magnesium

magnesium_web

Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineral. Det styr över 300 processer i din kropp, flera av dem med viktig elektrisk spänning och komplicerade omsättningar av enzym; hjärta och hjärna är helt beroende av en adekvat magnesiumnivå…

Behovet av magnesium kan inte överskattas. Magnesium (Mg) styr över 325 enzymprocesser i kroppen. Det har kalcium som antagonist, alltså sin motpol. Magnesium är en alkalisk jordmetall, det åttonde mest förekommande mineralet i jordskorpan. På grund av dess lättlöslighet i vatten är magnesium den tredje mest förekommande mineralen i havsvatten, efter natrium och klor. Läs gärna denna lite grundläggande forskning från NCBI om forskning på Alzheimers, Parkinsons och migrän; så får man en snabbuppfattning om vad Mg handlar om…

Magnesium finns framför allt i skelettet (50-60 %) och musklerna (20-30 %). Hos en vuxen frisk person bör det finnas mellan 20-28 g magnesium och dagsbehovet hos en frisk människa är minst 300-450 mg enligt officiella rekommendationer. I början av 1900-talet låg det genomsnittliga dagsintaget på 1.250 mg, medan det numera är knappt 250 mg. Av detta kan kroppen ta upp 30-50 procent.

I den mänskliga kroppen är magnesium den elfte mest förekommande mineralen i massa mätt. Omkring 28 gram innehåller kroppen som bäst av detta livsviktiga mineral. Större delen av allt magnesium finns i ditt hjärta och din hjärna, de platser där elektrisk spänning är som viktigast.

Ett viktigt mineral

HÖGRE MG-HALT
Magnesiumkoncentrationen inuti friska celler är tio tusen gånger större än kalcium. Det är en viktig skyddsfunktion inbyggd i denna skillnad. När kalcium ackumuleras i cellerna på grund av otillräckligt med magnesium kan det uppstå ihållande kramper, ryckningar och tics. När magnesiumbrist blir kronisk, kan vi få symtom på angina pectoris, (kärlkramp) högt blodtryck, arytmi eller kontraktion kännetecknande för astma, migrän eller smärtsamma menstruationskramper. Brister av Mg kan också ge upphov till inflammationer i kroppen, vilket sliter på immunförsvaret.

Det är inte ofta belyst att detta med inflammationer ofta är orsaken till många; ofta svåra; sjukdomar. Magnesium är en viktigt spelare att hålla inflammationer i schack. Den svåraste och mest svårupptäckta aktören för inflammationer i kärl och hjärta, samt i hela nervsystemet (med mycket allvarliga neurologiska sjukdomar som följd) är homocystein. Om nivåerna av magnesium sjunker djupt; så börjar nivåerna av homocystein stiga. En mycket farlig spiral har börjat. Även vitaminerna B6, B12 och B9 är något som har påverkan på stigande nivåer av homocystein. Brist på B6-vitamin medför att magnesium inte kan utnyttjas ordentligt.

Dessutom är magnesium nödvändigt för nervsystemet, musklernas rörelser och för bildningen av ett friskt skelett och friska tänder. Magnesium kallas ibland för det lugnande mineralet eftersom det behövs för att nerver och muskler ska fungera korrekt. En av dess viktigaste funktioner är att få musklerna att slappna av efter sammandragning. Med andra ord är magnesium ett viktigt mineral för hjärtat – kroppens viktigaste muskel. Därför har vi 18 gånger mer magnesium i hjärtmuskeln än i serum.
Magnesium reglerar även kroppens upptag och utnyttjande av kalcium.

Av ditt magnesium så finns 99 % av det inuti cellerna. Därför är ett vanligt prov på magnesium i blod ett osäkert mått på magnesiummängden i kroppen. Ett lågt serummagnesium talar för att intracellulärt magnesium är lågt, men man kan ha brist i cellerna utan att det syns i blodprovet. Urindrivande (diuretika) och flera andra läkemedel kan öka behovet av magnesium. Vid provtagningar kan man kanske se via blodet att det ser bra ut med mg. Tyvärr så är det inte där mg skall vara, utan det skall vara i stora mängder i cellerna. Att det finns i blodet, kanske påvisar en brist snarare än en tillgång.

”Den mjukvävnad som innehåller den högsta koncentrationen av magnesium i kroppen är hjärnan och hjärtat. Det är två organ som skapar en stor mängd elektrisk aktivitet, och som kan vara särskilt sårbara för magnesiumbrist.

När du har brist här, så uppstår troligen risk för, på sikt, svåra problem, samt ökad risk för hjärtinfarkt”.

Mg gör att du kan göra en avslappnande rörelse i musklerna. Motsatsen är alltså kalcium, som drar ihop musklerna. Vid Mg-brist så förblir muskulaturen spänd och stram. Särskilt viktigt är det då för hjärtat.

heartleafweb

Där behövs en kontinuerlig avslappning och sammandragning. Hjärtat är helt beroende av dessa två mineraler, och i rätt dos. Hjärtats rörelse, sammandragning och avslappning, styrs helt av kalcium och Mg.

Magnesium hjälper till att hålla våra hjärtslag regelbundna, och till att reglera hjärtslagen, skriver Peoples Pharmacy .

Oregelbundna hjärtslag kanske inte är något värre än magnesiumbrist, så det kan vara värt att testa vad som sker när du tillför magnesium. Jag har även själv kommit åt rusande hjärtslag just med Mg och med B-12-vitamin.

Vi behöver naturligtvis kalcium men det är magnesium som styr halten i kroppen, dock är det få som inser resultaten av magnesiumbrist. Troligen har 90 % av befolkningen magnesiumbrist – inklusive många av de som redan tar magnesium som tillskott. Mer om detta under olika magnesiumformer.

/En högst personlig reflektion är att alla dessa ytterst vältränade unga män som tävlar på elitnivå i fotboll och ishockey, vilka helt plötsligt kan falla ner döda eller dör på sjukhuset av sviterna av ett plötsligt hjärtstillestånd och hjärtinfarkt; inte är annat än ren magnesiumbrist orsakat av mycket hård träning där du svettas ut ditt magensiumförråd…, se längre ner även om Otto Hejst forskning/

ANTI-STRESSMINERAL
Magnesium är en viktig ”anti-stressmineral” som hjälper nerver och muskler att fungera och även är en viktig antioxidant. Under perioder av stark stress kan man förlora mer än hälften av sitt magnesiumlager och vid magnesiumbrist ökar skadorna på hjärt-kärlsystemet, vilket i sin tur är stressande för kroppen. Det skapar ytterligare brist på magnesium så att man får svårt att handskas med stressen, vilket ger ökad brist och så vidare.

stressenweb

Det är inte helt ovanligt att en person som mist en kär anhörig, själv avlider inom kort tid. Man brukar kalla det brustet hjärta. Jag tror personligen, att den stress som vederbörande har utsatts för, bränner bort rejält med magnesium. Enligt Psychology Today kan magnesium spela en viktiga roll för att minska stress och oro. Enligt tidskriften ”äter” stressen upp magnesium, så se till att fylla din kropp med ett ordentligt lager av mineralen. Vanliga tecken på magnesiumbrist är att man sover oroligt och vaknar tidigt på morgonen.

Den mjukvävnad som innehåller den högsta koncentrationen av magnesium i kroppen är, som jag skrev ovan, hjärnan och hjärtat. Det är två organ som skapar en stor mängd elektrisk aktivitet, och som kan vara särskilt sårbara för magnesiumbrist. När du har brist här, så uppstår troligen risk för, på sikt, svåra problem samt ökad risk för hjärtinfarkt.

Användningen av magnesium idag är oftast fel, det tas tillsammans med alltför mycket kalcium i början, vilket resulterar i att många av de symtom som magnesium verkligen kan åtgärda förblir ohanterade. Den främsta anledningen till detta är att kalcium behöver magnesium för att tas upp i kroppen. När alltför mycket kalcium konsumeras så drar det ur magnesium ur kroppen för att kunna assimileras. Detta skapar en magnesiumbrist och personen kommer att bli sämre och känna sig därefter. Detta inträffar ofta med människor som dricker mycket mjölk. Mjölk innehåller åtta gånger så mycket kalcium som magnesium (8:1) och kommer därför i längden att skapa en magnesiumbrist. Detta är en trolig anledning till hög osteoporos i länder som har hög mjölkkonsumtion.

Magnesium
Det behövs magnesium för att aktivera D-vitamin. Vid brist på magnesium hjälper det inte att ta mer D-vitamin och stora doser D-vitamin urlakar kroppen på magnesium.[48]

 • Magnesiumtillskott vid D-vitaminbrist.[49]
 • Magnesium status och tillskott påverkar D-vitaminstatus och metabolism.[50]
 • Magnesium, D-vitaminstatus och dödlighet.[51]

Ta minst 200 mg lättupptaglig magnesium per dag.

BRÄNNER MAGNESIUM
Eftersom mjölk innehåller kalcium, så påverkar intaget av mjölk mängden mg i kroppen negativt. Har du sedan stressigt runt dig, så bränner det ytterligare med magnesium. Lägger vi sedan kanske till arbete och träning som framkallar stark svettning, vilket bränner magnesium; ja, då går det ut ännu mer mg ur kroppen. Alla dessa faktorer sammanlagt dränerar kroppen rejält på detta livsvikta mineral. En ond cirkel är igång.

Magnesium är, kan man säga, det som styr ditt parasympatiska nervsystem (lugn- och – ro-systemet) till stor del. Det påverkar muskulaturen, det ser till att det blir avslappning. Om du tränar hårt ,och även svettas mycket, så bränner kroppen ytterligare magnesium. Vi har här lätt att hamna i en ond cirkel. Det första tecknet kan vara det som nämnts ovan; kramper, samt att även blodtrycket kan komma i obalans av magnesiumbrist. Högt blodtryck kan vara en indikation på att ditt hjärta arbetar för hårt.

FÖR MYCKET VATTEN
Även att dricka för mycket vatten kan påverkar magnesiumhalten i kroppen. Allt för högt intag av magnesium späder ut mg-nivåerna vilket gör att hjärta och hjärna hamnar i farligt låga nivåer för att kunna upprätthålla hjärtslag i rätt balans.

Enligt American Heart Association kom en studie fram till att deltagarna som tog magnesiumtillskott hade markant lägre blodtryck än de som inte gjorde det.


Magnesium & Homocystein
Det finns en lömskhet med minskad mg i kroppen som det inte talas så mycket om. Det är att om magnesium (Mg) sjunker, så ökar något som heter homocystein (HCY). Det är i grunden en aminosyra som skall omvandlas till metionin. Men om den s.k. metyleringscykeln (beroende av B6, B9, och B12) inte går igång som den skall så stiger HCY.

Det blir då en förgiftning i framför allt hela nervsystemet, med många allvarliga skador som följd. Här kan då även låga Mg nivåer göra att HCY-nivåerna stiger och skapa skador som är mycket svåröverskådliga då det ger så enormt mycket olika symptom. Från höga HCY-nivåer blir de skador som; ME, MS, ALS, Polyneuropati, Stroke, Hjärt-kärlsjukdomar m.m. Läs gärna på länken ovan; det är oerhört viktig info…


nervsystemetfoto

NERVSYSTEMET
Centrala nervsystemet är beroende av magnesium. Utan tillräckligt med magnesium kan inte nervcellerna ge eller ta emot nervsignaler på rätt sätt och blir retade. Det gör att personen lätt blir känslig för yttre intryck. Om man är nervös och rycker till för minsta oljud eller har svårt att sova för vissa oljud så kan det hjälpa att ta magnesium.

Det kan även hjälpa vid depressioner. Kortisol är ett hormon som utsöndras av binjurebarken. Detta hormon har bl.a. stor inverkan på regleringen av blodsockernivåerna. Stress får binjurarna att överproducera kortisol och när de kör på helvarv sa blir de utmattade och kan inte producera mer kortisol. Då börjar de verkliga problemen som för­knippas med stress; såsom allergier, eksem, astma etc.

När binjurarna inte längre kan producera kortisol så minskas kroppens förmåga att hålla kvar magnesium vilket märks genom ökad utsöndring i urinen. Människor som är stressade behöver alltså extra magnesium (såväl som pantotensyra – B5). Stressade binjurar är ofta föregångare till utmattning, depressioner och känslosvängningar, på så sätt kan magnesium förhindra depressioner orsakade av denna anledning. Därför bör alla deprimerade människor ta magnesium.

KOSTEN
Får vi då inte i oss mg via kosten? Jo, till viss del. Men det som förr var mineralrika jordar har med det pågående industrijordbruket med konstgödsel utarmats på både mineraler och vitaminer. När filmen Sista Skörden” (finns kvar på SVTplay till mars 2020) visades på TV, så fick jag en insikt om hur stor bristen på vitaminer och mineraler i kosten verkligen är nu för tiden.  Enligt professor Robert Tigerstedt var dagsintaget av magnesium från kosten i början av 1900-talet på många håll i västvärlden hela 1 250 mg, och nu är det knappt 250 mg. Här finns en artikel av docent Rune Eliasson vikten av magnesium.

Normalt skulle det finnas god tillgång av dessa i gröna grönsaker, men med den odling som sker, så har vi tappat rejält i näringsinnehåll. Idag måste vi äta fyra morötter för att för att kunna få i sig lika mycket mg som i början på 1940-talet. Numer så har man bara NPK som det vanligaste gödningsmedlet, NPK är en term som ofta förekommer i gödselsammanhang. NPK är helt enkelt en förkortning av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), vilket då ger en växtkraft, men tyvärr så är det inte inte mycket näring som återbördas till plantorna.

magrikmat_we

I broccoli har innehållet av kalcium minskat med 68 procent, B-vitaminen folsyra med 52 procent och magnesium med 35 procent. I spenat har magnesiuminnehållet sjunkit med 68 procent, vitamin B6 med 59 procent och vitamin C med 58 procent.  I bananer har innehållet av kalcium minskat med 12 procent, folsyra med 84 procent, magnesium med 13 procent och vitamin B6 med 92 procent.

I jordgubbar fann man 14 procent lägre halt kalcium och 67 procent mindre vitamin C.  Äpplen innehöll 80 procent mindre vitamin C, men i gengäld en ökning av kalcium- och magnesiuminnehållet med 12 och 20 procent respektive. Mest mg har vi fortfarande i nötter och mandel. Paranötter har hög halt, men tyvärr så finns ofta mögelsvampar med när man köper paranötter. Lukta på dem innan du köper.

Magnesium finns i många vegetabiliska och animaliska födoämnen. Högst koncentration per vikt, finns i mandlar, nötter, bönor, gröna bladgrönsaker och fullkornsprodukter. Makrill och annan fet fisk är av intresse. Hårt vatten innehåller mer magnesium än mjukt vatten. Under det senaste seklet har födointaget av magnesium minskat i industriländerna. Mineraler som magnesium anses avgörande för återväxt av den godartade tarmfloran.

MINERALTILLSKOTT
Magnesiumtillskott finns i många beredningsformer. Det varierar mycket hur väl dessa absorberas. Exempelvis upptas magnesiumcitrat och aminosyrebundet magnesium klart bättre än magnesiumoxid. Att vi behöver tillskott råder det i dagsläget inte någon som helst tvekan om. Enligt läkaruppgifter (”Fråga Doktorn/TV) så ansåg en läkare att alla personer över 40 år, har tömt sina magnesiumförråd. Den billigaste livförsäkringen som han ansåg fanns; var magnesium.

Magnesium är synnerligen viktigt för hjärtat. Hjärtat är nämligen en muskel; pumpverksamheten är beroende av att kalcium drar ihop hjärtat och att magnesium får det att slappna av; för lite magnesium är lika med hjärtattack (kramp). Dr Matti Tolonen berättar om professor Otto Hejt som obducerade över 1000 personer år 1900 och fann inte en enda hjärtinfarkt. På den tiden var magnesiumintaget mångfaldigt högre genom kosten jämfört med idag,. Flera vetenskapliga undersökningar har även visat att risken för hjärtinfarkt ökar med mjukt vatten, dvs. vatten med lågt magnesium. Mg kan även underlätta blodcirkulationen i trånga blodkärl då det förhindrar att blodkropparna klumpar sig.

INTAG- Vilka sorter?
Försök öka på ditt intag av nötter och bladgrönt, lite innehåller det trots allt. Men de viktigaste är trots allt tillskott. För att magnesium ska kunna tas upp och användas på rätt sätt behöver det tillföras i en form som kan bilda fria joner. Exempel på sådana lättupptagliga former är magnesiumcitrat, magnesiummalat och magnesiumlaktat. I en studie jämfördes upptaget av magnesiumcitrat med formen magnesiumoxid och det visade sig att magnesiumcitrat var överlägset bäst i upptagningsförmåga.

Här har du en lista över magnesiumsorter och deras biotillgänglighet

Faktum är att magnesiumoxid inte togs upp mer än placebo, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att det är den vanligast förekommande formen av magnesium. Det är dock inte förvånande eftersom det också är den i särklass billigaste formen av magnesium som används i tillskott. Tänk därför på att välja en form som främjar upptaget om du väljer att ta extra magnesium vid träning, stress eller som tillskott…

Det som är det som tas upp lättast av din kropp är i princip all magnesium som slutar på -at. Magnesiumcitrat, magnesiumglukonat, magnesiumfalat, magnesiummalat, m.m. Rent generellt är magnesiumOxid det som är sämst. Läs mer på Holistics sida om mg.

Magnesium ihop med zink och koppar är nyckelspelare när det gäller att skydda mot cancer.

Magnesium är inblandat i många processer på olika platser i kroppen; i skelettet, hjärnan och ända in i minsta cell. Magnesium är ett av de mineral som förbrukas först när vi stressar och krävs i tillräcklig mängd för att vi ska kunna återhämta oss helt, både psykiskt och fysiskt. Magnesium finns i kakao, vetekli, vetegroddar, linfrö, nötter, mandel och gröna bladgrönsaker.

Visste du att det finns en vetenskaplig tidskrift som bara skriver om magnesium? Det finns och heter Magnesium Research, i numret för September 2016 sammanfattas ett stort symposium om magnesium där forskare från hela världen deltog. Här kommer några axplock från detta symposium.

Blodet ger ingen rättvis bild av din magnesiumstatus. Magnesiumhalten i blodet (plasma och serum) ger ingen rättvis bild av magnesiumstatusen i kroppen. Den förändras som regel mycket lite vid intag av magnesium eller vid brist på magnesium. Magnesiumbrist kan alltså förekomma även då halterna i ett vanligt blodprov ser bra ut.

Inflammation: Man kan se att låga nivåer av magnesium bidrar till inflammation i kroppen.

Hjärta och kärl: Magnesium är viktigt för hjärta och kärl och påverkar balansen i deras förmåga att kontrahera och relaxera. Lågt intag av magnesium kan kopplas till ökad risk för hjärt- kärlsjukdom. Individer med högt intag av magnesium hade 34 procent minskad dödlighet.  Magnesium minskar också risken för stroke.

Blodsockerproblem: Låga nivåer av magnesium kan kopplas till metabolt syndrom och diabetes typ 2. Tillskott av magnesium kan ge bättre fasteglukos hos individer med metabolt syndrom.

Starka ben: Magnesium har stor betydelse för att bygga upp ett starkt skelett och motverka benskörhet. Bland annat genom att stimulera bildning av benbildande celler (osteoblaster) och motverka celler som bryter ner benet (osteoklaster).

HUR MYCKET?
Magnesium utsöndras vid överskott. Mycket svår att överdosera. Den rekommenderade dagsdosen ligger på ca 350 mg per dag. Vid graviditet uppgår det till 450 mg. Man kan lugnt ta ända upp till 600 mg per dag, i synnerhet om man har symtom på magnesiumbrist. Tar man allt på en gång riskerar man dock att få diarré. Börja med 200-300 mg och gå upp till den punkt där man börjar bli lite lös i magen och dra sedan ner mängden en aning tills dosen är lagom, ca 300-600 mg.

Generellt blir man lösare i magen när mg-nivåerna är fyllda, då åker mg ut igen. Tänk på att alltid ta magnesium (alla mineraler) kvällstid. Det är på natten din kropp omsätter mg och andra mineraler. Vitaminer tar du på morgon/dag. Man får också tänka på att vissa födoämnen innehåller magnesium. I synnerhet alger och andra sjögrönsaker, obehandlade vetegroddar, sojabönor, nötter och då först och främst mandlar. Upptaget från dessa ligger på 25-75%.

Magnesium har en roll i celldelningsprocessen och bidrar till:

 • att minska trötthet och utmattning
 • elektrolytbalansen
 • normal energiomsättning
 • nervsystemets normala funktion
 • normal muskelfunktion
 • normal proteinsyntes
 • normal psykologisk funktion
 • att bibehålla normal benstomme
 • att bibehålla normala tänder

 

Länkar:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s