Psoas

En muskel som rör oss alla…

Psoas är den muskel i din kropp som binder ihop under- och överkropp. Det är en av de fundamentala funktionerna. Den gör så att du kan röra dina ben framåt, men den är även en muskel för själen…

psoas_rens

Men den är också en muskel för överlevnad, fly- och fäkta samt lagring av trauma. Den är en muskel, egentligen tre muskler, som verkligen formar oss. Den består av Psoas Major, Psoas Minor och Iliacus. Tillsammans bildar de en mycket stark muskel, som egentligen heter Iliopsoas, men kallas i vardagslag Psoas, och uttalas ”soas”.

Psoas major är är gummibandet som håller samman kroppen med benen, stabiliserar rygg och bäcken och ger en jämn viktfördelning från huvud till fot.  Dessa muskler ger oss vår hållning och balans. Psoas har dock hjälp av Piriformis, en mindre muskel som kommer från skelettets nedre del och fäster vid lårbenets översida. Men vi håller oss till psoas.

Psoas fäster vid tolfte ryggkotan (T12) och till varje av de fem utskotten på kotorna, och går sedan vidare över bäckenet ner till lårbenet. Psoas kallas även för bio-intelligent vävnad, då den sköter många signaler om vår balans, kroppsläge, beredskap för strid genom kontakt direkt med hjärnstammen.

Psoas är en muskel som spelar en stor roll i vår utveckling. Den har skapats för runt 50-60 miljoner år sedan hos de första upprättstående primaterna, den är kopplad till vår ursprungliga reptilhjärna och till ryggmärgen. Den del som styr andning, hjärta, fly och fäkta. Instinktiva rörelser i vår kropp. Något som vi normalt inte kan påverka. Psoas är gnistan i fly och fäkta. Den som verkligen ser till att något händer när det fara å färde. Vår muskel för överlevnad.

Psoas är vår ursprungliga kontakt med centrala nervsystemet. Det är så mycket mer än bara en muskel, här ligger din magkänsla, intuition och den kallas även Själens Muskel, Muscle of the Soul. Det är den muskel som får dig att kunna vika dig, rulla ihop dig till en boll, skydda dig. Starkt kopplad till hjärnstammen och snabba reaktioner. Det är här vi lägger trauma; fysiska, emotionella, sexuella övergrepp, svåra besök hos tandläkaren, olyckor, våld, krig, alla former av chock, hot, operationer, sjukdomar och allt som påverkar oss negativt i en situation som vi blev fast i; inte kunde ta oss ur. Då slår psoas på och vill ta dig bort ur den. Där ligger mjuka trauman likaväl som hårda trauman. Psoas skiljer inte på dem, psoas lagrar minnen. Psoas vill skydda dig.

ps_di_web

Med dessa stora spektra av vad trauma är, så är det något som alla har kommit i kontakt med på olika sätt och olika kraftfullt. Men allt hamnar i den instinktiva vävnad, (den kallas ”biointelligent vävnad”), som vi kallar psoas. Det finns flera terapeuter som anser att problem i psoas ofta är inblandat i helt andra symptom; rygg, nacke, axlar, ben och mycket mer. Långt ifrån den plats där ursprunget till problemet är. Vår snabba livsstil som vi kör på adrenalin och kortisol, gör att vår psoas ligger i beredskap hela tiden.

När psoas ligger påslagen så påverkar det hjärtfrekvens, utsöndring av stresshormoner, det blir spänningar i musklerna, det påverkar matsmältning. Psoas trycker i spänt läge på tarmarna, risker för förstoppning finns.

Psoas fäster även i diafragman, (se bild), vilket gör att en spänd psoas påverkar diafragman, vilket i sin tur påverkar vår andning, som är den som ser till att kroppen får syre i rätt balans med koldioxid. Genom att hålla psoas i ett mjukt och avslappnat tillstånd så kommer vår andning att påverkas till det bättre, samtidigt som vår rörelseapparat fungerar på det sätt som det är tänkt; och vår vagusnerv påverkas positivt då den fäster i diafragman. Ju mer vi kan påverka vår psoas till det bättre, ju bättre syresätter vi kroppen, och ju mer fungerar vår kropp som det är tänkt. Läs gärna mer om Andningens Betydelse

diaphragmatic-breathing-360-o-1
Vid magandning skapas större utrymme för lungorna, diafragman åker ned, lungorna går från 3 dl syre till 3 liter. Diafragman drar i och stimulerar vagusnerven…

Om det är så att Psoas drar bäckenet snett, så förflyttas vår lodräta hållning, sättet vi går på. Med korrekt och fungerande Psoas, så ligger tyngden på vår kropp, lodrätt rakt ned genom benen, och gången kommer från solarplexus istället för genom höfter eller knän. Skulle Psoas tippa ett bäcken, dra det snett, så kan effekten av detta bli att ena benet ”blir kortare”, det har alltså dragits uppåt, och är då lite kortare än det andra. Ett sätt för kroppen att fortfarande hålla sig i lodlinje, är då att förskjuta vinkeln upp genom ryggraden. Det innebär då att vi blir sneda, kanske ända upp till huvudet.

Genom vår moderna livsstil, där vi sitter allt mer, så förkortas psoas. Vi kanske sitter till och från jobbet i bilar, bussar och på tåg. Många har ett stolsittande arbete. Vi sitter i soffan, vi sitter till bords. Och på toaletten. Dessa sittande ställningar är psoas värst fiende. Den behöver rörelse, den behöver vara lodrät mycket mer ofta än vad den normala människan idag är.

SJÄLENS MUSKEL
Psoas kallas också som jag nämnde tidigare, Själens Muskel, och psoas är otrolig viktig för oss av tre anledningar.

Den första är att det är den muskel som håller oss uppe och stående. Vår ländrygg och svank skapades när vi reste oss upp i mänsklighetens gryning, och den skapades av Psoas. Inget annat däggdjur har en sådan fungerande psoas, inte förrän vi ställde oss upp och psoas skapade den kurva, vår svank, den som är nästan allt för oss för att vara rörliga på två ben.

Den andra anledningen är att det är muskeln som får oss att gå. Den för benen framåt. Det är många muskler som hjälper till, men att gå är lite som att falla, och falla framåt är just vad psoas är. Det finns många teorier om psoas, men det är nog inte en höftböjarmuskel. Inte rent tekniskt. När den är i balans så ligger den i bäckenskålen och sträcker sig bara när vi går, den flexar aldrig.

Den tredje anledningen är just att det är en muskel för trauma. Det kan ju låta osannolikt, men ju mer jag stöter på emotionella problem, så märker jag att vi lagrar dem i psoas.

STRETCHNING & AVSLAPPNING
Nu är alla inte inne på detta att stretcha psoas, men det har fungerat mycket bra för mig. Även ren avslappning av psoas har fungerat, och då på flera plan. Om du under lång tid tränat hårt, sprungit, styrketränat, och framför allt; haft stress av olika slag i och runt dig, då har troligen din psoas påverkats negativt. Då behöver du jobba med psoas på flera plan. Vi börjar med det fysiska.

Hur kan då en påverkad psoas yttra sig? Först som nämnts ovan, genom tippning av bäckenet. Men sedan kommer det många tankar om att psoas även påverkar många andra saker i kroppen. En spänd och förkortade psoas anses av många att det påverkar smärta på flera ställen i kroppen. Inte för att psoas når ända upp i nacken, men en störd psoas förflyttar rörlighet i ryggrad och överkropp, skapar stelhet och fel hållning, vilket ger obalans och smärta på helt andra ställen än man kan ana. Den påverkar inre organ, påverkar nerver.

Jag råkade ut för enorma bensmärtor, men också en skada som inte gick att komma åt läkarmässigt. Det var så att det inte gick att gå på foten. Enorm smärta, som satt i ett drygt år, med stora problem att gå längre än 500 meter. Kunde samtidigt inte lyfta benen för att växla i bilen, utan fick lyfta benet med ena armen när jag skulle trycka ned kopplingen. Det kom även en smärta genom att den muskel som går ned under hälen från Vita Stråket, var förkortad, den påverkades också genom Psoas-stretch. Genom stretchning av psoas försvann både symptomen och smärtorna över en natt mer eller mindre. Läs gärna om min resa till friskhet…

HUR GÖR VI?
Rent fysiskt så stretchar vi psoas genom att sätta ut ena benet i 45 grader medan du står på knä. Sedan böjer du dig framåt så att benet/knäet hamna i nittio grader i knäleden. Knäet får inte gå över tårna, då skadar du muskelfästen under knäet. När du nu lutat dig framåt, så har du det bakre benet mer eller mindre rakt ut. Lägg tyngden i ljumsken, där psoas finns, och töj i cirka 1-2 minuter. Och det utan att gunga; gungning försämrar all stretch då det inte blir något drag på muskeln i fråga, utan bara ett Ut-in, ut-in för muskeln. Ingen förlängning alls.

Genom att stretcha psoas så slipper du många problem. Många fysiska. Många personer kommer åt problem i ländrygg som de har haft i decennier. Andra kommer åt problem i ljumskar och mage, men även i rygg och axlar. Det kan gå fort att känna förändringen, och läkningen sätter oftast in ganska snabbt. Därför är jag en vän av att stretcha psoas vid fysiska besvär i rygg, nacke, axlar och hals.

PSYKOLOGISKA PLANET
Det finns även en annan aspekt av psoas. Psoas är vår ”fly- & fäktamuskel”. En mycket ursprunglig muskel. När det är fara å färde, då kopplas psoas in. Den är beredd per omgående att ta dig bort från faran. Verklig eller inbillad. Psoas känner ingen skillnad. Hormonerna laddar upp för flykt. Även om det vi skall fly ifrån inte finns som ett fysiskt hot.

Denna process skapar en lagring av trauman i psoas. Genom att få den att slappna av kan vi komma åt de trauman som finns lagrade där men som inte har fått sin upplösing. När vi får psoas att slappna, får vi också trauman att släppa från barndom, familj, arbetsliv, vad det nu är som har skapat spänningar inom oss som vi inte ville vara med om men som vi fick till oss. Och psoas har hela tiden stått redo att fly.

TRAUMA & KRIGSZONER
Trauma kan mycket enkelt beskrivas som en kort eller över lång tid av överväldigande upplevelser som har tänt upp vårt behov av flykt- eller fäktatillstånd. Upplevelser som vi inte vill vara med om, men som vi har flytt ifrån. Men; som inte har fått sin upplösning. Kroppen och sinnet har fastnat där. Posas är den muskel som ställer sig i beredskap när det är något som håller på att hända. Och det gör den automatiskt, utan yttre påverkan.

En av många som jobbar med att att få psoas att slappna av, för att på så sätt komma åt trauman, är Dr Berceli. Han jobbar i krigszoner med att få trauman på soldater att släppa. Han har jobbat på Irland, i Afrika och i Mellan Östern.

Det är med en teknik som kallas TRE, Trauma Release Exercise, som bygger på att få psoas att slappna av genom avslappning. Sedan finns en annan variant som kallas konstruktiv vila, CR, Constructive Rest vilken bygger på samma principer. Dr Berceli använder inte bara sin metod på människor med trauman från krig och stora olyckor, utan även på ”mjuka” trauman, de vi får under vår resa i livet i vardagslag.

Några som använder liknande metoder är Dr. Peter Levine, och som också skrivit boken ”Waking the Tiger: Healing Trauma”. Levine driver The Somatic Experiencing Trauma Institute, och jobbade för NASA under deras Space Shuttle Program, där det behövdes stresshantering. Han är psykolog, och arbetar med trauma och stress. En annan som arbetar med detta är Dr Berceli, vilken använder inte bara sin metod på människor med trauman från krig och stora olyckor, utan även på ”mjuka” trauman, de vi får under vår resa i livet i vardagsslag.

Allt fler terapeuter, psykologer och läkare har börjat använda den här formen av möjlighet för att komma åt både stora hårda trauman från krig och stora olyckor, och använder också tekniken på mjukare trauman som uppstått mer i vardagsslag, där det fungerar lika bra. Tex när vi är oroliga eller rädda, så kan vi börja skaka.

Men för att vår omvärld inte skall se det och uppfatta oss som svaga, så låter vi inte den känslan komma ut, utan vi stoppar den. Det gör att vi inte frigör oss från vårt trauma. Skakningen får inte ta plats i vår kropp. Vi stannar upp en viktig process.

PSOAS OCH AVSLAPPNING
Just av vi får skakningar är något fundamentalt för däggdjur. När forskare skjuter en bedövningspil i en isbjörn, så bland det första som händer när den vaknar till är att den skakar. Den gör sig av med traumat, den obehagliga upplevelsen. När någon människa råkat ut för en chock eller olycka och börjar skaka, så är det samma sak. Tyvärr så är vi där i all välmening och lägger om en filt, håller om den drabbade, vilket gör att den drabbade inte kan göra sig av med traumat. Det får inte läka ut naturligt. Läkningen avstannar.

PARASYMPATISKA & SYPMATISKA SYSTEMET
Det handlar alltså om det Sympatsiska (S) och Parasympatiska systemet (PS). PS är det system som skapar lugn och ro inom dig. Det är troligen så att det här handlar om två saker; fysiskt och psykiskt trauma. Och då är frågan; vad är det som skapar miljön för ett helande här?

Det som är det mest slående är att vi inte gör något alls! Men just det är det mest utmanande. Många kan inte låta bli att inte göra någonting.  Då är vi alltså aktiva, gör något. Och vi lever i en värld där vi hela tiden skall göra något. Ett måste. Jag tror att vi genom att använda sympatiska systemet vid tex stress, så tror jag att psoas automatiskt blir inkopplad, det är vår fly och fäkta-muskel.

Psoas är en muskel som är igång mer eller mindre hela tiden. En riktig ”göra-muskel”. Den vilar sällan. De flesta av oss är ”Göra människor”. Vi måste vara igång, ha något för händer. Annars är det fel. Det är våra ben som håller oss uppe, men det är psoas som ser till att vi rör oss, att det går framåt, och ser till att ryggraden hålls på toppen av vårt bäcken.

Och det är inte konstigt med att psoas skapar och behåller trauman. Det gör oss alerta, det får oss att överleva. Vi reagerar blixtsnabbt vid fara. Psoas tar oss ur faran på bråkdelar av en sekund. Det är det trauma är till för. Att rädda oss ur nästa situtation utan att vi behöver överlägga med hjärnan. Vi kommer ur en olyckssituation, och går vidare.

FAST I SYSTEMET
Men det är de som inte kan gå vidare som sitter fast. Vi sitter alla fast på något sätt i vårt sympatiska system. Men hårdast fast sitter de som alltid skall göra saker. Det är alltså typ A-människor. De har ofta svårt att stänga av kroppen och sinnet. De har inte den programmeringen, att tillåta sig att inte göra någonting alls. Här handlar det om att kunna lägga sig minst en timme, inte göra något, och i en för psoas avslappnande ställning.

Så detta med att jobba med psoas, det är en, för mig, viktig del av fysisk och psykisk träning samt i min MedYinYoga…

Lycka till!
/Stefan

Lite länkar om olika inslag i terapier med psoas samt olika övningar som påverkar denna muskel samt en del vetenskapliga & specialiserande länkar om psoas…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s