Lotus Hälsa

Lotus Hälsa är en sida om Allt Mellan Kropp & Själ…

Här kan du ta del av det inom hälsa som vi av utrymmesskäl inte får plats med på vår huvudsida. Här kommer vi att lägga info om allt mellan Kropp & Själ. Du kommer att hitta info om träning, kost, mineraler, vitaminer, yoga, forskningsresultat m.m.

lotus_halsa_nwlogo2web

Vi håller oss till den information som kommer från seriös forskning, tar inte in sådant som det inte finns evidens och stöd för inom forskningen och vetenskap.

Viss information finns på flera ställen, beroende på att flera sidor; forskning, yoga, kroppen, ibland korsar varandras vägar, och att det finns närliggande info som överlappar flera fält. Allt som är på sidan kanske vi inte delar uppfattningen om; men vill ändå delge läsare den info vi hittar i forskningsväg.

Här kommer det fortlöpande att uppdateras med sådant vi själva har kunskap om och vill förmedla, samt kunskap som andra har och som vi vill hjälpa till att nå ut med. Sådant som vi och de känner är viktigt, intressant och lärorikt.

Sedan hoppas vi att du som besökare också skall kunna finna något som känns intressant även för dig!

Tack för att du tittade in…

Hälsningar
Inger & Stefan
Lotus Hälsa


Länkar & Översättning

Om det är engelska sidor på länkarna, så kan du om du har Chrome som webbläsare, enkelt i högra översta hörnet klicka på ”Översätt” så får du sidan på ”förståbar” svenska. Det är alltså inte alltid svensk ordalydelse, men du får ett större hum om facktermer m.m…


Allt på sidorna får du kopiera så mycket du vill.
Det viktiga är att det kommer till nytta hos de som mest behöver denna info.
Om infon finns på vår sida eller någon annanstans är ointressant för oss…


Längst ned på sidorna finns länkar, till de källor som informationen på respektive sida kommer från, samt till sidor som bär på ytterligare och mer spetsinformation i respektive ämne…